Zenklova

Obrázek
Zenklova

Bydlení ve vysokém standardu s výhledem na Prahu

Bytový dům Zenklova je malý projekt v širším centru Prahy ve skutečně pěší docházkové vzdálenosti od metra, v městské lokalitě s plnou občanskou vybaveností, s parkovacím zázemím v objektu, ve vysokém technickém standardu, energeticky velmi úsporný, s výhodou bydlení a celkového provozu domu s malou komunitou a krásným výhledem na Prahu a do zeleně.

1. patro

Byt 1 7.099.200 Kč 4+kk, terasa byt-1.pdf 106.70m² prodaný
Byt 2 7.099.200Kč 4+kk, terasa byt-2.pdf 107.40m² prodaný

2. patro

Byt 3 4.621.100 Kč 3+kk, balkón byt-3.pdf 69.70m² prodaný
Byt 4 4.267.500 Kč 2+kk, balkón byt-4.pdf 66.00m² prodaný
Byt 5 4.647.100 Kč 3+kk, balkón byt-5.pdf 70.30m² prodaný

3. patro

Byt 6 4.628.800 Kč 3+kk, balkón byt-6.pdf 69.70m² prodaný
Byt 7 4.273.800 Kč 2+kk, balkón byt-7.pdf 66.00m² prodaný
Byt 8 4.655.000 Kč 3+kk, balkón byt-8.pdf prodaný

4. patro

Byt 10 4.341.800 Kč 2+kk, balkón byt-10.pdf 66.00m² prodaný
Byt 11 4.729.600 Kč 3+kk, balkón 70.30m² prodaný
Byt 9 4.702.900 Kč 3+kk, balkón byt-9.pdf 69.70m² prodaný

5. patro

Byt 12 8.632.800 Kč 5+kk, terasa byt-12.pdf 119.00m² prodaný
Byt 13 8.632.800 Kč 5+kk, terasa byt-13.pdf 119.00m² prodaný
Lokalita
Pozemek je situován na jižní straně ulice Zenklovy na parcele číslo 1106,1107 v katastrálním území Praha – Libeň. Ze severní strany na pozemek navazuje prázdná stavební parcela, z východní strany se nachází zeleň a ze strany západní je stávající dvoupatrový objekt . Za severní hranicí se nachází rovněž stávající domy určené pro bydlení.

Okna

Viz "Technické standardy" - "Okna a balkónové dveře".

Technické standardy

1. Svislé nosné konstrukce
2. Stropy
3. Vnitřní příčky
4. Vnitřní omítky
5. Vnější omítky
6. Izolace proti vodě
7. Krytina
8. Izolace tepelné a akustické
9. Okna a balkónové dveře
10. Vnitřní dveře
11. Vstupní dveře a dveře zádveří
12. Garážová vrata
13. Keramické obklady a dlažby
14. Podlahy povlakové
15. Zařizovací předměty
16. Vytápění
17. ZTI
18. Slaboproudé rozvody a zařízení
19. Elektroinstalace, osvětlení
20. Klempířské výrobky
21. Vnitřní vybavení
22. Vnitřní malba
23. Vnější vybavení
24. Požární úpravy
25. Zámečnické výrobky
26. Terasy
27. Vzduchotechnika
28. Výtah
29. Parkovací stání

 

1. Svislé nosné konstrukce

Keramické bloky – POROTHERM, POROTHERM AKU v kombinaci s železobetonovými konstrukcemi nosných stěn, výtahové šachty a schodiště.

Zpět nahoru

2. Stropy

Monolitické železobetonové.
Tepelně izolační prvky pro přerušení tepelného mostu u balkónových prefabrikátů SCHÖCK-WITTEK a akustické prvky schodiště SCHÖCK – www.schoeck-wittek.cz

Zpět nahoru

3. Vnitřní příčky

Keramické příčkovky - POROTHERM, podkroví SDK příčky

Zpět nahoru

4. Vnitřní omítky

Štukové dvouvrstvé ze suché vápenné maltové směsi — Baumit, alt. Knauf, štuk Hasit.Stropy broušená stěrka.

Všechny omítky budou vysoké kvality s vloženými podomítkovými ocelovými výztuhami nároží, hran a připojovacími dveřními a okenními profily.

Zpět nahoru

5. Vnější omítky

Zateplovaní minerální systém ETIC– Baumit , alt. Knauf, opatřené fasádní probarvenou stěrkou na silikonové bázi – Baumit, Terranova , sokl kamínkový Marmolit
Všechny omítky budou vysoké kvality s připojovacími dveřními a okenními profily.

Zpět nahoru

6. Izolace proti vodě

Izolace proti spodní vodě vodostavební beton konstrukce suterénu
Vnější izolace (balkony) – Blanke DIBA 100 a ULTRA-DRAIN – www.blanke-co.com

Vnitřní izolace (koupelny) – Blanke DIBA 100 

Zpět nahoru

7. Krytina

Falcovaný lakovaný hliníkový plech Prefa povrch Stucco se všemi doplňky na dvojitém záklopu OSB desek s provětráním s dvěma pojistnými izolacemi asfaltovým pásem Bauder přímo pod plechem a pod větranou vrstvou paropropustný – http://cz.prefa.com

Zpět nahoru

8. Izolace tepelné a akustické

Suterénní stěny, podlahy, střecha – extrudovaný polystyren – URSA FOAM, ISOVER – STYRODUR,
PERIMETR
Izolace proti kročejovému hluku - akust. izolace z kročejového polystyrenu RIGIPS tl. 20 mm.

Desky z minerální vlny – ŽB stěny (součást dodávky KZS - Baumit alt. Terranova) tl 140mm, střecha – ISOVER, URSA, ROCKWOOL tl. 250 mm.

Ve styku obkladu a dlažby v koupelnách a na WC budou použity koutové dilatační lišty BLANKE

Zpět nahoru

9. Okna a balkónové dveře

Okna a balkónové dveře plastová z šestikomorových profilů s vyztužením s tl. stěny výztužného profilu min. 2mm, barva bílá, vně šedá INOUTIC. Šestikomorový systém bude s trojitým těsněním ‚ dvojitým dorazem a mikroventilací (ovládanou přes páku). Celoobvodové kování s antikorozivní úpravou. Součinitel prostupu tepla okna U = 0,9 W.m-2.K-1 nebo menší. Koeficient průvzdušnosti i = 1 nebo lepší. Hlukový útlum skel min. 33 dB.

Do ulice Zenklova akustické hliníkové větrací klapky Renson EVO AK . www renson.be

Součinitel prostupu tepla trojskla min. U = 0,6 W.m-2.K-1.
Vnitřní parapety — deska MDF, barva bílá alt. WERZALIT – www.werzalit.de

¨

Kování na oknech bránící vysazení – ROTO NT vše tř. WK2
Okna v 1 .NP budou s bezpečnostním sklem, třída A2. Na balkónových dveřích budou uzamykatelné kličky.

www.wellokna.cz

Střešní okna Dachstar – Okpol plastová , U = 1,4 W.m-2.K-1. - www.dachstar.cz

Zpět nahoru

10. Vnitřní dveře

Vstupní bytové dveře — do vlastní ocelové zárubně vel. 90/197 cm, bezpečnostní s kukátkem a štítkem na jmenovku— SHERLOCK Praktik Plus K330/2 , odstín buk, bezpečnostní kování Rl ‚ požární odolnost dle projektu Požární ochrany. www.sherlock.cz

Zárubeň standardní ocelová CGH s nátěrem, s požární odolností dle projektu Požární ochrany s příslušným certifikátem – MONTKOV, HSE.

Vnitřní dveře bytové — dřevěný rám + výplň, CPL, odstín buk. Dveře na WC a do koupelen budou opatřeny větrací mřížkou. Kování SCOOP 1106, zárubeň obložková, foliovaná, odstín buk — SAPELLI Elegant

Revizní otvory kanalizačních odpadů či uzavíracích armatur v obkladech budou uzavřeny pomocí dvířek z nerezového plechu.
Dveře na rozváděčích silnoproudu budou plechové s požadovanou požární odolností.
Rozvaděče slaboproudu a měření spotřeby tepla na chodbách budou za nerezovými dvířky

Zpět nahoru

11. Vstupní dveře a dveře zádveří

Vstupní dveře prosklené - z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Součinitel prostupu tepla U = 1,6 W.m-2.K-1 nebo menší. Dveře budou vybaveny plynovými samozavírači a stavěči dveřních křídel - GEZE TS 2000. Součinitel prostupu tepla dvojskla U = 1,1 W.m-2.K-1. Dveře budou s bezpečnostním sklem, třída A2 a ostatními bezpečnostními prvky. Ve vnějších dveřích budou integrované dopisní schránky

Zpět nahoru

12. Garážová vrata

Rolovací mříž nebo výklopná vrata Hörmann elektricky ovládaná s dálkovým ovládáním (1 ks ovládače ke každému stání + 1ks pro správce). Každé dálkové ovládání bude mít svůj jedinečný kód, což bude umožňovat řízení přístupů do garáží. Rolovací mříž nebo výklopná vrata budou mít možnost ručního otvírání ( na kliku, řetízkem), v případě výpadku elektrického proudu. Dveře v chráněných únikových cestách s požární odolností dle projektu Požární ochrany budov vybaveny plynovými samozavírači — GEZE TS 2000 tam, kde je to požadováno.

Dveře u hlavních vstupů do domu budou vybaveny samozamykacími zámky PANIK
Klíče od dveří — pokojové - lx od každých dveří, 2x od spol. prostor, vchodové do bytu — min.3x, 2x klíče
od schránky

Zpět nahoru

13. Keramické obklady a dlažby

Vnitřní obklad - koupelny — h = 2.1 m, na WC - h = 1.5 m.

 • vnitřní obklad – RAKO série Textile
 • budou použité rohové nerezové lišty na vnější rohy – bílé, obklady bez listel a ozdobných prvků,

kladení na střih.

Dlažby budou použity na chodbách bytových, na WC, v koupelnách , KK , komorách a šatnách vč. soklu.

 • vnitřní dlažba - koupelny RAKO série Textile
 • vnitřní dlažba - bytové chodby, KK, komory, šatny - RAKO série Textile
 • kladení na střih

Dlažby na domovních chodbách a mezipodestách budou neglazované hladké vč. soklu

 • dlažba TAURUS NEVADA – 300x300x9 mm, - sokl — 300x80x9 mm, - BOHEMIA GRES
 • kladení na střih.

Dlažby na schodištích budou neglazované hladké s protiskluznou drážkou na hraně stupňů vč. soklu

 • schodovka TAURUS NEVADA - 300x300x9 mm, - sokl — 300x80x9 mm, - BOHEMIA GRES
 • kladení na střih

Dlažby vnější — balkony, vstupy - budou neglazované, hladké s protiskluzným povrchem vč. soklu

 • TAURUS NEVADA - 300x300x9 mm, - sokl 300x80x9 mm, - BOHEMIA GRES do drenážní lišty

BLANKE — BALCO — Gutter Quarter Circle Trim

 • kladení na střih.

Dilatační spáry v dlažbách opatřit systémovými AL lištami

Lepidla — flexilepidlo a spárovací hmota min. tř. C2TES1

Zpět nahoru

14. Podlahy povlakové

Laminátové plovoucí podlahy Kaindl LOC 8mm AC 3, tř. 32 se zámkem impreg. proti vlhkosti - v obývacích pokojích , soklová lišta výška 6cm - www.jafholz.cz

Zpět nahoru

15. Zařizovací předměty

Sanitámí keramika

 • umyvadlo typ Concept Style , velikost 55 cm
 • vana velikosti 170x70 cm, plechová 4mm smalt, bílá – Kaldewei
 • WC závěsné typ Vitra, klozetové sedátko, - Vitra
 • podomítkový WC modul s dvojitým čelním splachováním, ovládacím tlačítkem v barvě bílé, - TECE

Baterie

 • umyvadlová Koncept 100 s výpustí
 • vanová Koncept 100 komplet a vanový automat

Venkovní - zahradní, mrazuvzdorní kohout — KEMPER - byty s předzahrádkou, bytový dům - 1 ks

www.koupelny-ptacek.cz 

Zpět nahoru

16. Vytápění

Plynové kotle — závěsné kotle atmosférické s dvoustupňovou modulací výkonu ‚ výkon dle PD
- STIEBEL ELTRON, BUDERUS, VAILLANT
Kotle budou napojeny na vícevrství komín — SCHIEDEL přes společný kouřovod.
Desková tělesa typ - Radik VK - KORADO – www.korado.cz

Trubková otopná tělesa typ - KORALUX - L1NEAR - KORADO

Konvektory Licon OL - www.lion.cz

Desková otopná tělesa budou v provedení s rohovým připojením ze zdi a vestavěným ventilem s hlavicí termostatického ovládání HEIMEIER. V prostoru za celoprosklenými stěnami budou deskové radiátory nahrazeny nízkými topnými radiátory KORADO
Otopná tělesa trubková budou připojena pomocí jednovtokového regulačního a uzavíracího ventilu s turbulátorem (jedno připojovací hrdlo - jednobodové připojení) s hlavicí termostatického ovládání HEIMEIER. Druhé připojovací hrdlo otopného tělesa bude připraveno pro výhledové osazení el. topné vložky pro eventuelní letní provoz el. dotápění (sada pro kombinované vytápění) Na rozvod ÚT budou připojena pomocí rohových armatur ze zdi.
Každá stoupačka, byt - má vyvažovací armatury, každé těleso má hodnoty nastavení vyvážení systému a to včetně všech armatur.
Měření tepla — SIEMENS Megatron, ACTARIS

Potrubí ležatých a stoupacích rozvodů budov z trubek ocel. čemých (hladkých) bezešvých spojovaných svařováním. Rozvody v bytě budou z vícevrstvých hliníkoplastových trubek — UPONOR, FRÄNKISCHE, PIPELIFE, COMAP ochrana „husím krkem“
Izolace potrubí ARMAFLEX AC (v případě větších profilů minerální izolace s hliníkovou vrstvou)

Napojení bojlerů do série!

Zpět nahoru

17. ZTI

Potrubí ležatých a stoupacích rozvodů budou z trubek ocel. pozinkovaných závitových vedených na konzolách alt. plastových z PPr vedených v plechovém nosném žlabu
Podomítková souprava pro napojení pračky (koupelna) — HL 405 ‚
Měření vody - byt - SV, TUV, - spol. prostory -kotelna -
zahradní kohout — SV
Měření spotřeby vody — KADEN, ACTARIS
Úprava vody — vstup do bytového domu přívod — BVT
Pod stoupačkami TUV vyvažovací armatury KEMPER, včetně vyspecifikování požadovaného nastavení
Rozvody v bytě budou z plastových trubek z PPr

Izolace vodovodního potrubí ARMAFLEX AC
Vnitřní kanalizace — stoupací potrubí v byt. jádrech — PVC s protihlukovou izolací

Zpět nahoru

18. Slaboproudé rozvody a zařízení

Systém DT bude v provedení systém domácího videotelefonu Legrand www.legrand.cz

Společný příjem televizních a rozhlasových signálů z pozemních stanic pro analogové i digitální vysílání s jedním anténním systémem pro celý bytový dům. V rámci stavby bude zprovozněna zásuvka v obývacím pokoji (1+kk) a dále v každém pokoji (2+kk, 3+kk).
Vnitřní telefonní rozvody - v rámci stavby bude zprovozněna zásuvka v obývacím pokoji

Strukturovaná kabeláž v bytě — v každé obytné místnosti bude připraveno vedení k zásuvce
V bytech na chodbách budou připraveny rozbočné krabice pro datové rozbočovače. V každém bytě bude provedena příprava elektronického zabezpečovacího systému. Příprava pro další dodatečně realizované kabelové systémy v domě – dostatečné průchodky ŽB konstrukcemi

Zpět nahoru

19. Elektroinstalace, osvětlení

Měření spotřeby el. energie bude prováděno samostatně pro — jednotlivé byty, -společné prostory v každém vchodě, -výtahy, - kancelář správce včetně WC,- kotelnu,- garáž
V prostoru kuchyňských koutu budou provedeny zásuvky pro připojení kuchyňských spotřebičů (3 ks), digestoř (1 ks) a chladničku (1 ks). Samostatný zásuvkový vývod bude připraven pro myčku nádobí (1 ks). Pro připojení el. sporáku popřípadě varné desky v kombinaci s el. troubou je požadován třífázový vývod (1 ks). Dále zde bude ovládatelný vývod pro nástěnné svítidlo (1 ks)‚
V koupelnách bude zásuvka u umyvadla a zásuvka pro připojení el. vyhřívaného radiátoru ÚT. Další zásuvka na samostatném obvodu bude pro pračku. Dále zde budou dva světelné vývody (druhý nad umyvadlem).Ventilátor pro odvětrání bude s vlastním zapínáním.
Ventilátor na odvětrání WC s vlastním zapínáním.
- zásuvky ‚ vypínače — LEGRAND Cariva www.legrand.cz

Svítidla v bytech budou osazena: předsíň - strop, koupelna — strop a nad umyvadlem, WC — strop, komora - strop, šatna - strop. V obývacím pokoji s kuch. koutem — vývody strop a pod horními skříňkami kuch. linky, ložnice — vývod strop, dětský pokoj vývod strop.

- svítidla diodová OSMONT EDNA2, LINA 2 www.osmont.cz

- garáže zářivková světla
Rozvodnice elektro pro byty — oceloplastová - RZA DISTRITON - OEZ
Rozvodnice elektroměrné (patrové) RPE + NRPE - ELROZ
V garážích — spínání svítidel pohybovými čidly

Zpět nahoru

20. Klempířské výrobky

Oplechování a parapety budou provedeny z lakovaného Al profilu do lepidla - ENKOLIT
Žlaby a svody budou provedeny z hliníkové Prefa

Zpět nahoru

21. Vnitřní vybavení

Dopisní schránky — integrované do vstupních dveří

Předmětem díla nejsou kuchyňské linky včetně spotřebičů, dřezu, baterie a zápachové uzávěrky, vestavěný ani jiný nábytek.

Zpět nahoru

22. Vnitřní malba

Vnitřní malba - Primalex PLUS, barva bílá

Zpět nahoru

23. Vnější vybavení

Oplocení předzahrádek bude z ocelového poplastovaného pletiva, v. 1,50 m. Sloupky budou také ocelové poplastované.

Zpět nahoru

24. Požární úpravy

Prostupy potrubí požárně dělící konstrukcí budou protipožárně opatřeny certifikovaným těsnícím systémem - HILTI ‚ PROMAT, INTUMEX
Hydranty – PAVLIŠ - HARTMANN

Zpět nahoru

25. Zámečnické výrobky

Zábradlí balkonů AL profily – WERZALIT (typ zábradlí, barva výplně - dle architektonického návrhu)

www.werzalit.de

Zábradlí a madla na vnitřním schodišti - ocelové nerezové

Zpět nahoru

26. Terasy

Betonová dlažba 300x300x40 mm volně položena do kamenné drtě alt. na terče

Zpět nahoru

27. Vzduchotechnika

Odvětrání koupelen, WC – potrubí kruhové SPIRO z pozink. plechu, ventilátory se samostatným zapínáním

Zpět nahoru

28. Výtah

Lanový výtah se strojovnou ve výtahové šachtě, dveře, dveře kabiny a stěny kabiny broušená nerez

Zpět nahoru

29. Parkovací stání

Parkovací stání Wöhr Parklift 402 – www.parksysteme.cz

Zpět nahoru

 

Dveře

Podlahy

LAMINÁTOVÉ PODLAHY KAINDL LOC

TAK PŘIROZENÉ PODLAHY JAKO PŘÍRODA SAMA

CLIC LOC

VÝHODY

 • výjimečně odolné, hygienické, snadno čistitelné
 • Kaindl Loc - snadná pokládka, bez použití lepidla
 • originální povrchová struktura
 • neslábnoucí intenzita barev - žádné změny barev způsobené působením světla
 • ekonomické řešení
 • ekologické od suroviny až po hotový výrobek
 • certifikace „Greenguard” garantuje vysokou kvalitu vnitřního ovzduší

ROZMĚRY A BALENÍ

8 mm

ROZMĚR 8 x 1 383 x 193 mm

BALENÍ 52 balíků v paletě = 124,92 m2

9 ks v balíku = 2,4 m2

TŘÍDA ZÁTĚŽE 32

7 mm

ROZMĚR 7 x 1 383 x 193 mm

BALENÍ 52 balíků v paletě = 138,80 m2

10 ks v balíku = 2,67 m2

TŘÍDA ZÁTĚŽE 31

LOC PROFIL

SLOŽENÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY

na vrchní stranu podlahy je nanesen obzvláště odolný ochranný film - Overlay, který je společně s atraktivním dekorem slisován do povrchu odolného proti otěru nosnou desku tvoří velmi hustá, proti bobtnání zušlechtěná dřevovláknitá deska (HDF, E1) na spodní straně desky zajišťuje vysokou tvarovou stálost podlah strabilizační film bránící proniknutí vlhkosti. Barvy dřevin nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.

Koupelny

Všeobecné informace

Nový objekt bytového domu bude mít šest nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží s garážemi. V 1. PP je navržen vstup do domu i vjezd do garáží, je zde 18 stání z toho jedno pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Světlá výška místností je v 1.PP 3000 mm a v nadzemních 2650 mm, podkroví min. 2400 mm.

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy železobetonové a z cihelných tvarovek systému POROTHERM s ohledem na tepelně technické a akustické nároky na jednotlivé prvky konstrukcí. Obvodové zdivo je provedeno z bloků POROTHERM 30 P+D zateplené 140 min. tepelná izolace ETIC s silikonovou omítkou .

Balkonové železobetonové desky jsou osazeny na prvky Schöck s přerušeným tepelným mostem. Rovněž schodiště je osazeno na protihlukové prvky Schöck.

Vnitřní nosné konstrukce jsou provedeny ze železobetonu  bloků POROTHERM 30 AKU 30 P+D.

Okna jsou plastová s izolačními trojskly s výbornými tepelnými a hlukovými vlastnostmi, do ulice Zenklova s větracími klapkami s útlumem hluku.Střešní okna jsou plastové konstrukce stejně jako ostatní. Vstupní dveře jsou hliníkové se samozavíračem a integrovanými dopisními schránkami.

Vstupní dvěře do bytů jsou bezpečnostní Sherlock 330/2, bytové dveře obložkové Sapeli CPL.

Střecha je sedlová s dřevěným krovem, dvojitým záklopem OSB deskami s krytinou AL Prefa falcovanou se všemi příslušnými pojistnými pásy a detaily zateplená 25 cm tepelné izolace a spodním záklopem konstrukcí sádrokartonu s dlouhodobou zárukou funkce a kvality.

Zábradlí balkonů a teras je hliníkové bezúdržbové kotvené do konstrukcí nerezovými kotvami. Madla a vnitřní zábradlí nerezové.

Podlaha v garáži je betonová s povrchovým nátěrem, podlahy ostatní jsou dlážděné nebo kryté zátěžovým laminátem a to v celkových skladbách včetně tepelné a kročejové izolace.

Omítky bytů a chodeb jsou dvouvrstvé štukové, veškeré prostory jsou vymalované malbou Primalex plus.

Vytápění a příprava teplé vody je zařízeno centrálně v kotelně ve dvou kotlích se zásobníkem TUV. V každém bytě je měření spotřeby TUV a SV. Na chodbě je měřena spotřeba tepla pro každý byt kalorimetrem.

V 1.PP jsou osazeny elektroměrové rozvaděče s přívody do jednotlivých bytů. Osvětlení garáží je zářivkovými svítidly s čidly pohybu, ostatní prostory domu jsou osazeny diodovými svítidly s nízkým příkonem.

Celkově je budova hodnocena energetickým auditem jako velmi úsporná kategorie B, což znamená snížení nákladů na energie pro provoz domu cca o 30% oproti stávající běžné výstavbě, oproti cca 10ti letým běžným bytovým domům je to mnohem více.

Výtah v objektu bude lanový se strojovnou v šachtě, úsporný s povrchovou úpravou dveří a interiéru v nerezu.